Gabinet de premsa

Home/Serveis/Gabinet de premsa

gabinet de premsa

El dossier de premsa és un document bàsic en qualsevol campanya de relacions públiques, que conté informació que reforça i complementa una nota de premsa, i que a diferència d’aquesta té un format més documental que noticiós, però a la vegada té valor periodístic.

El recull de premsa o clipping és una recopilació d’articles de premsa i de mencions, ja siguin en mitjans de comunicació o en xarxes socials, sobre un determinat tema, sector o empresa, que sol fer-se de manera periòdica (setmanalment, mensualment…).

Una nota de premsa és una comunicació escrita o gravada dirigida als mitjans de comunicació per anunciar una notícia, com per exemple el llançament d’un nou producte o servei. Per aconseguir la seva publicació és important que el comunicat sigui noticiable, tant en la forma com en el contingut.

En un món tan competitiu és vital conèixer allò que es diu de la nostra empresa a la xarxa per poder-ho gestionar adequadament. Un dels objectius del gabinet de premsa online és crear i distribuir informació sobre la nostra empresa (o entitat), mitjançant màrqueting no intrusiu per e-mail o notes de premsa distribuïdes a mitjans i llocs web que les publiquin. Només així, aconseguirem estar sempre per davant dels nostres competidors.

Organitzem i gestionem la convocatòria de rodes de premsa per aconseguir la màxima afluència de mitjans i optimitzar-ne la difusió

Us ajudem a preparar entrevistes i reunions de feina, internes, amb competidors, amb mitjans de comunicació… per optimitzar temps i resultats.

Us ajudem a redactar i preparar discursos, ponències i qualsevol mena d’exposició pública en l’aspecte formal (organització i redacció) i també us assessorem per millorar les vostres habilitats comunicatives, des del nostre departament de coaching i comunicació interna.

Els usuaris donen a les xarxes socials una veracitat superior a la que donen a altres mitjans. Us oferim un servei de difusió de notes de premsa a Facebook, Twitter i altres xarxes perquè sobresurtin a Internet i tinguin més repercussió.