Comunicació interna

Home/Serveis/Comunicació interna

Comunicació interna

  • Programes de motivació personal i motivació laboral
  • Sortides outdoor per a cohesió d’equips
  • Coaching personal i coaching empresarial
  • Millora del lideratge
  • Millora d’habilitats comunicatives
  • Suport en la resolució de conflictes interns
  • Publicacions internes (intranet, xarxes socials, blogs i newsletter)

Taller de pràctiques restauratives. Ferran Erra.