Blog

Home/Blog/Preparant la reforma horària per esdevenir una societat millor

Preparant la reforma horària per esdevenir una societat millor

Rellotges-1Heu sentit a parlar de la Iniciativa per la Reforma Horària? Es tracta d’una proposta per fer un canvi en l’organització dels horaris quotidians per adequar-los a uns estils de vida que afavoreixin la conciliació de la vida laboral i familiar, augmentar la productivitat i millorar el benestar de la societat. El Govern de Catalunya s’ha compromès amb aquesta iniciativa amb un Acord de Govern signat el 18 de març de 2014. L’objectiu és passar d’una distribució del temps pròpia de l’era industrial a una que s’adapti a les necessitats de la nova societat del coneixement. La iniciativa treballa en diferents àmbits; un d’ells és el món de l’empresa. En aquest sentit es vol facilitar que el temps de dinar s’avanci una hora per situar-se al voltant de les 13.00h i que el sopar giri entorn de les 20.00h de manera que, al cap del dia es recuperin les dues hores que ens distancien del model d’horari de la resta d’Europa. Els principals beneficis serien un increment de la productivitat, un descens de l’absentisme, el compromís de la plantilla i la fidelització del talent de les persones treballadores. En un dels diversos informes en els quals es treballa es constata que una gestió ineficient del temps de treball dificulta trobar un equilibri entre la vida personal i professional, implica menors nivells de productivitat i de competitivitat i dificulta la formació i el desenvolupament personal i professional. De cara a l’empresa por empitjorar la seva imatge i afectar la seva reputació social corporativa. El promotor d’aquesta iniciativa és el treballòlegi emprenedor social Fabian Mohedano i Si voleu aprofundir en el tema, podeu visitar el web reformahoraria.cat 

Written by

Som especialistes en comunicació digital (disseny i posicionament web, gestió de xarxes socials, reputació digital…), en comunicació audiovisual (vídeos corporatius, espots publicitaris, videoclips…) i en comunicació interna (motivació, coaching, lideratge…). Oferim serveis de gabinet de premsa (dossiers de premsa per a llançament de nous productes, reculls de premsa temàtics…), relacions públiques (organització d’esdeveniments, trobades amb bloggers…) i identitat corporativa (disseny de logotips, papereria, packaging, estratègia…).

Leave a Comment

Follow Me