Preguntes

Preguntes sobre serveis de comunicació

Home/Preguntes

Preguntes freqüents

SEO és un terme anglès que correspon a les sigles Search Engine Optimization, que en català seria aproximadament “optimització per als motors de cerca” i que a la pràctica significa optimitzar les pàgines web per tal que els cercadors –bàsicament Google– siguin capaços d’indexar-les i interpretar-ne els continguts i així aconseguir que se situïn en les primeres posicions en els resultats de cerques (SERPS).
Es tracta d’una tècnica que té en compte l’arquitectura i el contingut del codi de la pàgina i les paraules clau més significatives i que millor permetin al públic accedir-hi.
Mitjançant una bona estratègia SEO podem aconseguir un bon posicionament orgànic als cercadors, és a dir, sense necessitat de pagar per aquest concepte.
http://www.ctl.cat/wp-content/uploads/2014/06/seo-150×150.jpg

SEM és un terme anglès que correspon a les sigles Search Engine Marketing, és a dir, màrqueting als motors de cerques, que ens permet crear campanyes d’anuncis a tant per clic, en els cercadors més comuns: Google i Yahoo.
Són eines que ofereixen els mateixos cercadors i que ens permeten donar a conèixer ràpidament els nostres productes, serveis o marques mitjançant la xarxa, en aparèixer sempre en les primeres posicions.

– La constància
– La planificació estratègica i la definició d’objectius
– L’escolta activa
– El nombre de seguidors
– El diàleg, en lloc del monòleg
– La diferenciació entres xarxes socials i publicitat
– La no-utilització de missatges intrusius
– Cal evitar l’automatització i la rèplica dels mateixos continguts a totes les xarxes
– Cal fer un seguiment de les accions i valorar-ne el retorn
– És imprescindible donar resposta a totes les preguntes, suggeriments i sobretot a totes les queixes! No es poden ignorar els comentaris negatius.

És aquella que utilitza tècniques de producció d’estímuls d’intensitats que se situen en la frontera o per sota dels llindars de percepció sensorial, i pot actuar sobre el públic destinatari sense que aquest la percebi conscientment. Article 4 Llei 34/1988.

És una nova fórmula de publicitat on l’anunciant no paga en funció de l’audiència que veu un anunci, sinó en funció dels usuaris que responen a l’anunci, fent un clic sobre ell i indicant així la seva voluntat de visitar la web de l’anunciant i saber més coses sobre aquest.

És la quantitat que l’anunciant paga per mostrar el seu anunci a 1.000 persones. En el cas dels cercadors d’Internet, equival al cost pagat per cada 1.000 impressions de l’anunci a la pantalla.

– És de més fàcil accés
– Arriba directament al públic desitjat (ens permet segmentar)
– És més econòmica
– Ens dóna més informació sobre la gent a la qual realment arriba
– És més flexible, en permetre correccions i ajustos en temps real, en cas que un anunci no estigui complint els seus objectius

El màrqueting emocional ha sorgit recentment com un camp del coneixement enfocat a mobilitzar en les persones els seus sentiments, valors i emocions, amb la finalitat de crear actituds i impulsar accions favorables cap a un determinat producte.
Es va imposant la idea entre els experts que la majoria de vegades comprem un producte com a conseqüència d’un impuls, un sentiment o una emoció, que només hem raonat en part. En un món on els productes cada vegada s’assemblen més els uns als altres i són més fàcils de copiar, el recurs als desitjos, anhels i aspiracions internes dels possibles consumidors és la clau.
D’aquí el màrqueting emocional, que juga amb la creació en els consumidors de motivacions emocionals i busca crear relacions afectives entre consumidor i marca.

Consells de màrqueting per advocats
http://www.ctl.cat/wp-content/uploads/2016/07/Consells_de_màrqueting_per_a_ADVOCATS.pdf

Consells de màrqueting per a metges
http://www.ctl.cat/wp-content/uploads/2016/07/Consells_de_màrqueting_per_a_METGES_I_professionals.pdf

Consells de comunicació per a ajuntaments
http://www.ctl.cat/wp-content/uploads/2016/07/Consells_de_màrqueting_per_a_AJUNTAMENTS.pdf

Alguna pregunta més?

Contacte