Blog

Home/Blog/Temps moderns, noves professions

Temps moderns, noves professions

CTL_temps modernsLa telefonia s’ha integrat de tal manera en les nostres vides que és de fet un modus vivendis. Prova d’això són les nombroses professions de nova creació que s’han creat al voltant del mòbil i les aplicacions: La telefonia intel·ligent.

Per exemple: enginyer de continguts, desenvolupador d’apps, tècnic en xarxes, expertes en xarxes socials o programador de videojocs són tan sols alguns dels nous nínxols d’ocupació generats al voltant dels Smartphones.

Únicament pensem en el món de les aplicacions, de les app, es preveu que aquesta activitat arribi als 20.000 milions d’euros en volum de negoci durant el 2015 en un país, Espanya, en el qual ja s’han generat 20.000 llocs de treball en el sector des que es va comercialitzar el primer Smartphone. Si agafem de referència una empresa com Apple, assenyalen que el negoci dels app i App store ja han generat 500.000 llocs de treball a tot Europa.

Les tecnologies estan immerses ja en el nostre dia a dia, adaptades a un usuari polivalent que recorre a aquests elements ja sigui per trobar carrers, contactes per trobar parella, estudiar una carrera a distància o treballar. Aquest perfil a més demana tenir totes aquestes eines a l’abast del palmell de la mà.

Written by

Som especialistes en comunicació digital (disseny i posicionament web, gestió de xarxes socials, reputació digital…), en comunicació audiovisual (vídeos corporatius, espots publicitaris, videoclips…) i en comunicació interna (motivació, coaching, lideratge…). Oferim serveis de gabinet de premsa (dossiers de premsa per a llançament de nous productes, reculls de premsa temàtics…), relacions públiques (organització d’esdeveniments, trobades amb bloggers…) i identitat corporativa (disseny de logotips, papereria, packaging, estratègia…).

Leave a Comment

Follow Me